توجه*

لطفا تمامی اطلاعاتی که از شما دریافت میکنیم را به درستی و با دقت وارد کنید که بتوانیم محصولات را به مشخصات خودتان تحویل دهیم .

در صورت اشتباه بودن خصوصا آدرس، مسئولیتی قبول نخواهیم کرد.

لطفا شماره تماس را هم با دقت وارد کرده چون به محض خرید با شما تماس گرفته خواهد شد

 جهت هماهنگی برای ارسال محصول به آدرس وارد شده ی شما شماره تلفن واجب است.*