*این صفحه مربوط به پرداخت خدمات حضوری و غیر حضوری مجموعه ی اپکس رایا می باشد*

فرم پرداخت

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

خدمات سیستمی مرتبط
نکته: بعد از خرید آنتی ویروس پشتیبان آن را برای شما نصب و فعال خواهد کرد. چه به صورت حضوری و چه غیر حضوری لطفا در صورت مشکل با پشتیبانی تماس بگیرید.

آنتی ویروس

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

قیمت: 120,000 تومان